tin nổi bật

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban CTMT trong thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng 02/07/2023 | 16:11  | Lượt xem: 115

6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động của Ủy ban Mặt trận phường Sài Đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường Sài Đồng trong 6 tháng đàu năm 2023 đã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, vận động nhân dân tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp thiết thực và hiệu quả, đã làm tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 5 hộ; hệ thống giao thông trong các tuyến ngõ, ngách đều được cải tạo, với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội nghị Tổng kết 20 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Toàn phường có 16 Ban công tác Mặt trận ở các TDP. Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, UB MTTQ phường luôn chú trọng kiện toàn, củng cố các Ban công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp tổ chức hàng chục buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của quận Long Biên “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận” trên địa bàn quận Long Biên năm 2023 được các Ban công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tham mưu cho Đảng ủy xây dựng NQ tổ chức Hội nghị ĐBND ở các tổ dân phố và Hội nghị ĐBND cấp phường năm 2023. Hệ thống MTTQ từ phường xuống tổ dân phố tích cực tham gia học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực với trên 200 đ/c tham dự. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và kế hoạch của Đảng Ủy phường về xây dựng phường văn minh đô thị. Bàn các biện pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh.

Các Đ/c phường Sài Đồng chụp ảnh lưu niệm với Ban CTMT tổ 22 trong Hội thi chung khảo Trưởng Ban CTMT giỏi năm 2023

Ban CTMT tổ dân phố 22 tham gia hội thi trung khảo Trưởng ban CTMT giỏi cấp quận năm 2023 đạt giải nhì.

          Phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền công tác PCCC trong khu dân cư, tiếp tục tuyên truyền ATGT.

Phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể tổ chức khám sức khỏe tại nhà người cao tuổi có bệnh, già yếu thuộc hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Triển khai công văn số 01/CV-MTTQ về rà soát lập danh sách trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha, mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Một số mô hình chỉnh trang đô thị đăng ký cấp phường, quận tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp như: TTVH phường, tuyến hoa tổ dân phố 1, 2, 5, 7 và mô hình duy trì PCCC tổ dân phố 22.

MTTQ thống nhất với UBND và các ngành đoàn thể điều chỉnh, bổ sung một số mô hình (Tuyến phố Sài Đồng ATTP thân thiện, tuyến phố Sài Đồng 100% hộ kinh doanh ăn uống được gắn mã QR code, Thầy thuốc thân thiện, Nút xanh giao thông Hoàng Thế Thiện – Sài Đồng, Hội CCB xây dựng 8 chi hội ATPCCC, tủ sách thân thiện)

Đoàn công tác kiểm tra công tác PCCC tại khu dân cư          

Phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng số tiền 495 triệu đồng, tặng quà cho các hộ nghèo, các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Quý Mão.

MTTQ phối hợp với UBND các ngành đoàn thể, tổ dân phố chăm lo đời sống nhân dân như: Đóng BHXH cho 02 đối tượng hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 3.980.000đ. UBND- MTTQ phường xã hội hóa hỗ trợ 35 triệu đồng cho 01 người có công sửa chữa nhà ở. Rà soát lập danh sách 22 trẻ mồ côi bố, mẹ hoặc cả bố mẹ, tặng quà cho 79 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết 1/6 mỗi xuất 100.000đ = 7.900.000 đồng. Hỗ trợ cho 05 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất 2 triệu đồng = 10 triệu. Tặng 05 xe đạp cho 05 cháu mồi côi trị giá mỗi xe 2.000.000đ = 10.000.000đ.

        Phối hợp với UBND hướng dẫn, chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức Hội nghị ĐBND năm 2023 đánh giá kết quả NQ hội nghị nhân dân năm 2022 và xây dựng chương trình hàng động, NQ năm 2023. 16 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2023, số người tham dự đạt 70% so với số hộ được mời. Hội nghị ĐBND cấp phường với tổng số 177 người tham dự.

         Phối hợp với UBND tổng kết 20 năm ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đúng tiến độ.

         Phối hợp với các ban CTMT tổ dân phố, các trường học trên địa bàn phường, vận động cán bộ, nhân viên và các tầng lớp nhân dân ủng quỹ Biển đảo năm 2023 với tổng số tiền thu được 125.319.000 đã nộp quận.

Phối hợp với UBND vận động quỹ vì người nghèo năm 2023 tổng 16 tổ dân phố thu được 118.940.000

Phối hợp với UBND vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 (Tính đến nay thu được 100.000.000đ)

  Trên địa bàn phường 100% các tổ dân phố thực hiện tốt cưới, tang văn minh theo nếp sống mới. 6 tháng đầu năm có 37/37 người qua đời đều được gia đình đưa đi hỏa táng tỷ lệ đạt 100%. Giám sát việc giải quyết đơn thư theo quy định.

UB MTTQ từ phường tới các Ban công tác Mặt trận phối hợp với UBND và các TDP tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm. Đến nay, UBMTTQ phường đang tổ chức thực hiện mô hình TDP “Tự xây, tự quản”, Ban Công tác Mặt trận TDP 22 đã tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến ngõ hoa” và “Ban công xanh, nở hoa” được đông đảo người dân hưởng ứng.

Diễn tập công tác PCCC tại khu dân cư         

Ngay đầu năm Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ phường đã chủ đông xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa UBND –MTTQ và thống nhất với các đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường, ký kết chương trình phối hợp với công an phường về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường giám sát thường xuyên các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường là 12 đ/c và công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại ĐU, UBND, MTTQ phường về thực hiện NQTW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 gắn với bộ quy tắc ứng xử là 31 đ/c và 16 ban CTMT giám sát bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện  NQTW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 là 31 đ/c Trong quá trình giám sát chưa thấy đồng chí nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

MTTQ thường xuyên giám sát TTXD, TTĐT; VSMT; VSATTP; ATGT và 6 quy chế dân chủ (QCDC) do quận ban hành, lập biên bản 36 điểm vi phạm TTĐT, VSMT và đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định như: (phố Sài Đồng, phố Vũ Xuân Thiều, ngõ 42, hồ điều hòa tổ 11, 12, tuyến phố Cầu Bây, đường Nguyễn Văn Linh), giám sát 02 CLB tình nguyện vì môi trường 7 buổi với  hơn 300 lượt người tham gia nhổ cỏ dại, cắt tỉa cây xanh, trồng cây hoa các loại tại đầu ngõ 42, phố Cầu Bây, TTVH. Ban thường trực UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức giám sát 16 lượt tổ dân phố tham gia tổng VSMT vào sáng thứ bẩy hàng tuần trên các tuyến phố, ngõ, ngách với trên 7.000 lượt người tham gia, giám sát công ty môi trường 3 lượt về thu gom rác thải.

UBMTTQ phường Sài Đồng ra quân vệ sinh môi trường khu vực TTVH phường  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân chủ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân theo đề án 02 – 212 thông qua nhóm ”Nòng cốt” và trên hệ thống truyền thanh của phường 16 cuộc. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng ban CTMT giám sát 25/25 công trình xây dựng nhà ở tư nhân, 100% đều có giấy phép xây dựng và công khai, niêm yết giấy phép tại chân công trình.

 MTTQ tổ chức giám sát độc lập bằng hình thức, phát 25/25 phiếu đóng góp ý kiến của nhân dân cho cán bộ công chức, viên chức tại bộ phận “1 cửa” về “Cải cách hành chính” theo chủ đề “thân thiện gần dân” đều được nhân dân đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân vào sáng thứ 2 hàng tuần.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBMTTQ phường và các Ban công tác Mặt trận đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ phường Sài Đồng đã chỉ ra một số nội dung cụ thể như sau:

         1. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, giám sát nghiêm túc KH số 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của quận ủy Long Biên, phát động toàn dân tham gia giữ gìn VSMT trên địa bàn quận Long Biên năm 2023, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh và thực hiện chủ đề  “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”.         

         2. Phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

         3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử, hướng dẫn các Ban CTMT lấy phiếu nhận xét đối với Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo quy định 213, giám sát các CLB tình nguyện vì môi trường.

4. Chủ động phối hợp với UBND, các ngành đoàn thể tuyên truyên hàng VN ưu tiên dùng hàng VN, luật phòng chống tác hại của rượu, bia, ATGT, PCCC.

5. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2023.

6. Phối hợp với UBND đánh giá kết quả thực hiện các mô hình chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn phường.

          7.  Phối hợp với UBND bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2023 và tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2023) và chào mừng kỷ niệm 41 năm thành lập Thị trấn Sài Đồng nay là phường Sài Đồng (13/10/1982 – 13/10/2023).

8. Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức giám sát phản biện xã hội dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2023 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

9. Sơ kết công tác Mặt trận quý III, hướng dẫn các Ban CTMT bình xét thi đua. Tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

10. Ngoài các nhiệm vụ trên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi các cấp yêu cầu.

         11. Chuẩn bị văn kiện cho Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.