Tin tức mới nhất

Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) và Natrilatt 2 (dành cho trẻ 6-12 tháng) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm

Ngày đăng 17/09/2020 | 10:01  | Lượt xem: 17
Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) và Natrilatt 2 (dành cho trẻ 6-12 tháng) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm. Xem chi tiết tại đây:

Lựa chọn và bảo quản bánh trung thu

Ngày đăng 15/09/2020 | 02:05  | Lượt xem: 15
Lựa chọn và bảo quản bánh trung thu. Xem chi tiết tại đây:

Thực hiện nghiêm các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa tại công sở

Ngày đăng 11/09/2020 | 05:08  | Lượt xem: 17
Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3549/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các giải...

Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 11/09/2020 | 05:07  | Lượt xem: 19
Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1351/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải

Ngày đăng 11/09/2020 | 05:04  | Lượt xem: 16
Ngày 24/02, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 593/UBND-TKBT về việc tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải.

Kế hoạch triển khai hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 05:02  | Lượt xem: 18
Ngày 28/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, triển khai hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 17
Ngày 6/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2020.

Kế hoạch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:58  | Lượt xem: 14
Ngày 17/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:56  | Lượt xem: 6
Ngày 17/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:53  | Lượt xem: 7
Ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:52  | Lượt xem: 7
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh...

Xây dựng quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa trong bối cảnh dịch bệnh

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:47  | Lượt xem: 7
Chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến BCĐ với các quận, huyện, thị xã,...

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:45  | Lượt xem: 7
Ngày 12/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 2633-CV/BTGTU, về triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử...

Tăng cường chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:43  | Lượt xem: 6
Ngày 19/8, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 714-BC/TU, về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 -CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại...

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:05  | Lượt xem: 11
Ngày 26/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU, về tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/09/2020 | 04:02  | Lượt xem: 12
Ngày 8/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2832-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:59  | Lượt xem: 12
Sáng 11/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp có sự tham gia của các bộ,...

Hà Nội thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:51  | Lượt xem: 12
Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến BCĐ với các quận, huyện, thị xã,...

Phát triển nông nghiệp Thủ đô phải có tính đặc thù, giá trị cao, sử dụng ít đất

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:47  | Lượt xem: 11
Sáng 11/9, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và triển khai...

Hà Nội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 03:43  | Lượt xem: 9
Sáng 10/9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về các giải pháp phát...