Tin tức mới nhất

UBND phường Sài Đồng triển khai kế hoạch điều tra công tác phổ cập giáo dục năm 2022
Ngày đăng 15/06/2022 | 16:07  | Lượt xem: 63

Chiều ngày 15/06/2022, tại phòng họp A3 - UBND phường Sài Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn phường năm 2022.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Hưng-  Chủ tịch UBND. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo điều tra phổ cập, 6 trường học, các Nhóm lớp và các đồng chí tổ trưởng 16 tổ dân phố trên địa bàn.

Theo kế hoạch 59/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND phường Sài Đồng về việc thực hiện công tác Xóa mù chữ - phổ cập giáo dục trên địa bàn phường năm 2022, từ tháng 3/2022, các tổ dân phố sẽ tiến hành điều tra theo phiếu các đối tượng PCGD&XMC; từ ngày 05/9 – 25/9/2022, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành nhập dữ liệu từ phiếu điều tra vào phần mềm PCGD, xử lý thông tin, xuất báo cáo tổng hợp, tự đánh giá theo các tiêu chí công nhận PCGD; Từ ngày 26/9/2022 – 03/10/2022 hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục, in biểu thống kế phổ cập, hoàn thiện báo cáo, tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGD.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND  phường đã nhấn mạnh: Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ là việc làm diễn ra hàng năm. Với mục đích nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; nâng cao chất lượng PCGD tiểu học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên tiểu học, phấn đấu giữ vững chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ III theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo; Củng cố chất lượng PCGD trung học cơ sở, thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi; Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác Xóa mù chữ theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo. Để công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2022 đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu từng thành viên BCĐ phường, các điều tra viên, các đồng chí tổ trưởng dân phố, các đồng chí cảnh sát khu vực cần chủ động, phối hợp tập trung làm tốt công tác điều tra các tại các tổ dân phố theo phiếu điều tra đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tại hội nghị có 03 ý kiến phát biểu của các nhà trường, các tổ dân phố, các ý kiến tập trung đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác điều tra những năm trước. Đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường giải đáp các thắc mắc, cách khắc phục những khó khăn vướng mắc đề ra hạn hoàn thành công tác điều tra phổ cập là trước ngày 15/8/2022 để các đồng chí tổ trưởng dân phố hoàn thành công việc với chất lượng tốt. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố để đôn đốc tiến độ thực hiện, kiểm soát chất lượng phiếu điều tra và hỗ trợ các tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.