Tin tức mới nhất

Góc nhìn từ cơ sở về cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
Ngày đăng 28/06/2022 | 17:12  | Lượt xem: 317

Bài viết Tham gia Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 do Quận ủy Long Biên tổ chức

Hơn bao giờ hết, tại thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị vẫn tiếp tục và đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đây thực sự là một cuộc chiến trên lĩnh vực tư tưởng. Nếu không ngăn chặn được kịp thời thì nó sẽ có tác động tiêu cực và gây hệ lụy khôn lường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái không chỉ là nhiệm vụ của toàn Đảng mà còn là nhiệm vụ của toàn quân toàn dân. Có thể nói đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước pháp quyền Việt nam và bảo vệ nhân dân.

Các thế lực thù địch ở trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng các hoạt động quyết liệt và thâm hiểm nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trọng tâm của sự chống phá là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực nhất là sau một số vụ án tham nhũng kinh tế, các đối tượng thù địch thông qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; đăng tải các thông tin sai trái, bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; gây phân tâm trong xã hội, làm giảm sút ý chí, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ…Tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp ủy và chính quyền các cấp. 

Trước tình hình trên, các cơ quan báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nghị quyết khẳng định: vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Các thế lực thù địch lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà chúng ta đang lên án phê phán, đấu tranh và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác… để gây tâm lý hoang mang với mưu đồ làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, gần đây nhất, khi Trung ương ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Quốc hội  đã xóa tư cách đại biểu Quốc hội và chức vụ Bộ trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Long. HĐND thành phố Hà Nội cũng đã xóa tư cách đại biểu HĐND và chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh và ngay sau đó hai ông đã bị cơ quan pháp luật khởi tố và bắt giam. Điều này là hoàn toàn phù hợp với chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng  và pháp luật nhà nước đối với bất kể ai khi sai phạm mà không có vùng cấm. Việc thi hành kỷ luật và bắt giam những cán bộ cao cấp, có thể là một cú xốc với mọi người nhưng Đảng buộc phải xử lý để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng là để tăng cường thêm sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị và giữ được uy tín của Đảng và lòng tin đối với Đảng của nhân dân.

Tuy nhiên sau các quyết định của Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch đã đồng loạt đưa tin về sự việc. Không dừng ở đó, chúng lờ tảng như không hiểu bản chất của vụ việc mà cho rằng, nào là việc chia bè kéo cánh, đấu đá, triệt hạ nội bộ trong đảng, rồi đưa ra những nhận xét, những bình luận, dự đoán bên nào thắng bên nào thua. Đặc biệt chúng còn đưa ra những luận điệu cho rằng việc bắt hai ông này đã là trùm cuối chưa? Nếu chưa thì trùm cuối sẽ là ai, cứ theo logic đó chúng đưa ra những đánh giá, những phán xét, những dự đoán rằng người nọ người kia sẽ tiếp tục bị ngã ngựa…. tạo nên sự hoang mang cho người dân. Tất cả những luận điệu đó đều là những nhận định một cách mơ hồ, không có cơ sở thực tiễn hòng gây nghi hoặc cho người dân, để họ hiểu sai về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chia rẽ mất đoàn kết, mất lòng tin của người dân. Những luận điệu ấy là những luận điệu sai trái, xuyên tạc và bóp méo sự thật, là sự dựng chuyện với dã tâm thật thâm độc và xấu xa.

Ngày nay trong thời đại cuộc cách mạng 4.0, mọi thông tin nhanh chóng được lan truyền trên khắp hành tinh. Những kẻ bất đồng, phản bội, thù địch cũng luôn luôn lợi dụng về thành tựu của cuộc cách mạng số này để tăng cường sự chống phá quyết liệt Đảng và Nhà nước ta. Chúng không từ một thủ đoạn nào kể cả vừa tung vừa hứng, vừa dàn xếp và bịa đặt, dàn dựng cốt làm sao chúng tung được thông tin. Càng nhiều thông tin được phát đi, phát lại nhiều lần, nói mãi rồi cũng phải có người tin. Cứ như thế những luận điệu xuyên tạc sẽ len lỏi, đi vào đời sống xã hội đất nước. Đó đang là một thực tế.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách hiệu quả.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống.

Đối với chi ủy, cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các chi bộ này là tế bào, là nơi phòng vệ cuối cùng của công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân; là những người trực tiếp thở cùng hơi thở của người dân, nắm rõ tình hình diễn biến tư tưởng của người dân thông qua các chuỗi sự kiện và những diễn biến mau lẹ trong đời sống xã hội thì công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch càng quan trọng, cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các nghị quyết đảng các cấp cũng đã thường xuyên đề cập lĩnh vực này. Nghị quyết của Đảng cũng sớm được triển khai kịp thời đến các tổ chức đoàn thể song song với việc triển khai thực hiện Chỉ  thị 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy cũng sớm cung cấp những thông tin chính thống của hệ thống chính trị của Đảng để người dân hiểu đúng bản chất sự việc, hiểu về quan điểm của Đảng khi giải quyết những sự việc đó; từ đó tạo lòng tin cho đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng được khuyến cáo cần tỉnh táo, cảnh giác biết lựa chọn những thông tin chính thống để tiếp cận, tuyệt đối không vào mạng đọc các thông tin sai trái bịa đặt của lực lượng chống đối, thù địch; quyết miễn nhiễm với những thông tin sai trái của chúng. Trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài phát thanh của Phường cũng thường xuyên cập nhật, phát những thông tin sốt dẻo, những bài viết của các cơ quan đảng, chính quyền về lĩnh vực này để người dân nắm được và chủ động cách ly với những thông tin độc hại. Hằng ngày người dân được tiếp xúc với nhiều thông tin đa chiều nhưng những thông tin định hướng, chủ đạo của hệ thống chính trị cũng đang phát huy tác dụng rộng rãi, đặc biệt là các thông tin trên đài tiếng nói Việt Nam, đài Truyền hình Việt Nam, hệ thống báo của đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp. Đặc biệt chương trình phát thanh Quân đội nhân dân trên đài tiếng nói Việt Nam, hằng tuần đều có buổi phát thanh chuyên đề về việc này, nội dung thật hấp dẫn, dễ nghe, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người. Có thể nói tại các cơ sở của đảng, các chi bộ đã chủ động và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại các quận, huyện, Ban Tuyên giáo cũng đã tích cực tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học các Nghị quyết của Đảng, nghe thời sự; hằng tháng có ấn hành “Bản tin nội bộ”, thường xuyên có những tin mục về việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các lực lượng thù địch. Tuy nhiên ở bình diện này, thông tin còn nghèo, còn thiếu; thỉnh thoảng có đăng bài hoặc chuyên mục về vấn đề này nhưng chủ yếu là các bài viết từ nguồn của các ban đảng, chính quyền các cấp mà chưa có nhiều bài viết từ thực tế tại địa bàn mình, địa phương mình nên nội dung chưa thật phong phú để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền.

Là một người đảng viên, Bí thư một chi bộ đảng tổ dân phố, bản thân tôi có một số nhận thức về cuộc đấu tranh này. Tôi cho rằng các giải pháp nêu trong Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Cính trị là điều kiện cần nhưng mới chỉ gần có điều kiện đủ. Vì sao vậy? Vì việc “Chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội” là giải pháp hết sức quan trọng nhưng dường như chưa đạt kết quả tốt nhất; chúng ta chưa kiểm soát hoàn toàn và làm chủ các trang mạng xã hội nếu không muốn nói chưa quan tâm đúng mức đối với mạng này. Như trên tôi có suy nghĩ trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay; mạng xã hội là mạng được lưu truyền phổ biến nhất, lan tỏa nhanh chóng nhất. Nếu ai là người làm chủ mạng xã hội thì người đó sẽ có cơ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này. Đừng nên cho rằng đây là mạng ngoài luồng, mạng không chính thống mà coi thường. Hiện nay kẻ thù địch trong và ngoài nước đang luôn tìm mọi cách cố gắng để sử dụng hiệu quả mạng xã hội. Mặc dù nước ta đã có luật “An ninh mạng”, đã hạn chế được rất nhiều những luồng tin độc hại; tuy nhiên kẻ thù vẫn lợi dụng được những kẽ hở, nắm được tâm lý người sử dụng mạng nên chúng vẫn có đất diễn, thông qua những tin tức nóng sốt, giật gân, thật giả lẫn lộn làm cho người đọc dễ tin và nghe theo. Để khắc phục được điều này, thiết nghĩ ngoài việc Đảng và Nhà nước đã có các cơ quan lý luận, những chuyên gia sành sỏi về lý luận, về mạng được cho là hòn đá tảng, quả đấm thép trong cuộc đấu tranh này nhưng như thế chưa đủ. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước cũng nên coi trọng mạng xã hội; chủ động nắm và làm chủ mạng này. Khi kẻ thù có những thông tin, những bài viết lôi kéo người đọc thì chúng ta cũng có những bài viết đáp trả kịp thời có thể ngay trên mạng xã hội. Thông tin của ta cũng cần được cải tiến; phải thật minh bạch, kịp thời (như thông tin về hai vị Bộ trưởng vừa rồi). Có như vậy người dân mới sớm tiếp cận thông tin chính thống. Nếu chỉ đưa thông tin trên các ấn phẩm, tạp chí, nhà xuất bản của các cơ quan lý luận và các phương tiện nghe nhìn phổ thông mà những thông tin ấy không có trên mạng xã hội thì phần lớn những người truy cập mạng xã hội vẫn chưa tiếp cận được thực sự với thông tin chính thống (tất nhiên về khía cạnh bảo mật, những thông tin minh bạch trên mạng cũng mang tính phổ thông nhưng đủ để người đọc hiểu rõ bản chất sự việc, chứ không để họ phải cứ tò mò đọc tin của kẻ thù địch để tìm hiểu và đánh giá tình hình). Nếu làm được điều này, tôi tin rằng ngoài các mạng thông tin chính thống, Đảng, Nhà nước còn làm chủ được các thông tin trên mạng xã hội, định hướng người đọc, người viết theo quan điểm của Đảng, góp phần làm cho cán cân nghiêng phần chiến thắng trong cuộc đấu tranh này về Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Để góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, tất cả các cấp đều phải thực hiện tốt những nội dung, định hướng cơ bản tại Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị, phối hợp giữa các binh chủng hợp thành, đặc biệt có những mũi nhọn đột phá, đồng loạt tiến công vào những luận điệu sai trái của lực lượng thù địch, làm chủ mạng internet và mạng xã hội; thông tin kịp thời và minh bạch; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Mặt khác thực hiện nghiêm túc việc chính đổn đảng; thực hiện vai trò gương mẫu của người đứng đầu, thể hiện thực sự là một người sáng trong, mẫu mực vì Đảng, vì đất nước, vì dân tộc và vì nhân dân; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quyết không tham nhũng, tiêu cực có như vậy mới xóa được tận gốc nạn tham nhũng và tiêu cực. Khi nạn tham nhũng và tiêu cực không còn đất tồn tại nữa thì việc chỉnh đốn Đảng sẽ hoàn toàn thắng lợi và những kẻ chống đối chế độ cũng không còn đất diễn để đưa ra những luận điệu sai trái nữa./.

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư chi bộ 14, Sài Đồng