Tin tức mới nhất

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 11/09/2020 | 16:56  | Lượt xem: 21

Ngày 17/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu năm 2021: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng thêm từ 10% (khoảng 30.000 doanh nghiệp); hỗ trợ DNNVV thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và nâng tỷ lệ DNNVV tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4).
 
Bên cạnh đó, hỗ trợ DNNVV góp phần đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm 150.000 việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp khoảng 45% GRDP và trên 30% ngân sách thành phố. Hỗ trợ khoảng 100 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin, linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
 
Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh cải cách tất cả các TTHC liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với TTHC về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường…
 
Về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, bố trí các gói túi dụng cho DNNVV vay với lãi suất hợp lý; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện bảo lãnh, cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín dụng của DNNVV…
 
Liên quan đến hỗ trợ thuế, kế toán, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn và tuyên truyền trong công tác quản lý thuế, hạch toán và kê khai thuế theo phương pháp đơn giản đối với những doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp siêu nhỏ; hướng dẫn DNNVV các TTHC về thuế và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chế độ kế toán đơn giản theo quy định của luật thuế và kế toán; thực hiện các chính sách miễn, giảm, ưu đãi về thuế đối với DNNVV theo quy định của pháp luật về thuế, kịp thời triển khai, hướng dẫn các DNNVV áp dụng chính sách thuế khi có thay sự thay đổi liên quan đến DNNVV.
 
Ngoài ra, thành phố cũng có chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (mạng lưới tư vấn viên); hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo…