Tin tức mới nhất

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức nghiên cứu, học tập, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 08/08/2022 | 08:45  | Lượt xem: 73

Sáng ngày 6/8/2022, t ại Trung t âm v ăn h óa phư ờng, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên toàn đ ảng bộ phường.

Tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp học viện Hồ Chí Minh, Nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng Ban tổ chức Trung ương; đ/c Đặng Đức Cường -  Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Lê Thị Hiền – phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phường, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường Sài Đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các chuyên đề gồm: chuyên đề 1 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; chuyên đề 3 tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; chuyên đề 4 tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Qua hội nghị, 100% các đại biểu dự hội nghị kịp thời nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống về các nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao, công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại đảng bộ phường Giang Biên đã diễn ra thành công tốt đẹp; 95% đảng viên thuộc đảng bộ dự học đã tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ, đạt hiệu quả cao.

Với tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong Hội nghị: