Tin tức mới nhất

Hướng tới 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày đăng 20/09/2021 | 16:13  | Lượt xem: 77

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Ngày 22/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 5490/QĐ-BCA-X11 về việc xác định ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC

1. Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

- Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Ngày 22/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 5490/QĐ-BCA-X11 về việc xác định ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Description: Zalo

- Năm 2010, lực lượng Cảnh sát PCCC chính thức được Bộ Công an giao thêm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Ngày 22/02/2021, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 1036/QĐ-BCA về việc xác định ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

2. Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC

- Thứ nhất, Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

- Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đất nước; trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được nhiều thành tựu, chiến công, góp phần bảo vệ thành quả của xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Thứ ba, việc xác định ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn, gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát PCCC, để qua đó góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thứ tư, hàng năm thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự đất nước, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác này trong tình hình mới./.