Tin tức mới nhất

Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) và Natrilatt 2 (dành cho trẻ 6-12 tháng) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm
Ngày đăng 17/09/2020 | 10:01  | Lượt xem: 46

Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) và Natrilatt 2 (dành cho trẻ 6-12 tháng) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm. Xem chi tiết tại đây: