Tin tức mới nhất

Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 11/09/2020 | 17:07  | Lượt xem: 43

Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1351/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19. Về việc này, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 572/UBND-ĐT ngày 21/2/2020 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19.
 
UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm việc thu gom, lưu giữ, xử lý nước thải y tế và chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường và tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ những việc trên. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và công tác bảo vệ môi trường. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đủ năng lực chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời hàng ngày đáp ứng nhu cầu. Phối hợp với Sở Y tế trong việc hướng dẫn công tác đảm bảo môi trường phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.
 
Sở Xây dựng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo thu gom, vận chuyển, không để tồn đọng rác thải sinh hoạt trên địa bàn; tăng cường các giải pháp phòng hộ, chống lây nhiễm bệnh do vi rút SARS-CoV-2 gây ra trong cán bộ, công nhân, giữ gìn an toàn lực lượng, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
 
Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có) theo quy định.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường thông tin, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần.
 
Các cơ quan báo chí thành phố chủ động phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, khuyến cáo người dân không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên phòng, chống dịch bệnh.
 
UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng phương án xử lý chất thải y tế nguy hại, chất thải lây nhiễm từ khu vực cách ly trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Sở Y tế để nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh trên địa bàn và khoanh vùng để quản lý chặt chẽ chất thải phát sinh theo quy định. Hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát việc phân loại, lưu giữ các loại chất thải phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú. Chỉ đạo các đơn vị thu gom rác thải trên địa thực hiện thu gom rác thải phát sinh tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú theo quy định hiện hành.