Tin tức mới nhất

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 17/02/2021 | 10:33  | Lượt xem: 7

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên. Xem chi tiết tại đây: