Tin tức mới nhất

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương, LĐ, QL cấp phòng và tương đương nghiệp vụ CTXH và CTXH
Ngày đăng 16/03/2023 | 09:16  | Lượt xem: 34

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương, LĐ, QL cấp phòng và tương đương nghiệp vụ CTXH và CTXH. Xem chi tiết tại đây: