văn bản - chính sách

Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
694/UBND-KGVX V/v hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý người mắc covid -19 tại nhà 10/03/2022
211/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 14/01/2022
07/HD-UBND Hướng dẫn quy trình nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc quận 30/12/2021
2589/UBND-TP Về việc phổ biến các quy định mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 29/12/2021
1418/YT Hướng dẫn thủ tuc giải quyết hỗ trợ cho trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà theo các văn bản thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP 28/12/2021
6419/HDLS:LĐTBXH-TC Hướng dẫn về việc chi trả việc hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS COV 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/11/2021
5597-SLĐTBXH-VLATLĐ V/v giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 07/10/2021
5570/HDLN:SLĐTB&XH-CAHN-STT&TT Hướng dẫn về việc tra cứu, xác minh thông tin hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 06/10/2021
1722/UBND-YT Về việc triển khai thí điểm thành lập tổ xét nghiệm Covid 19 tự nguyện; quản lý người tham gia chống dịch từ các tỉnh phía Nam trở về; bổ sung địa điểm tổ chức xét nghiệm covid 19 cho lái xe chở hàng hóa và thực hiện các hướng dẫn mới trong phòng chống dịch 17/09/2021
1683/UBND-LĐTBXH V/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện NQ68/NQ-CP của CP 14/09/2021
1574/UBND-LĐTBXH Về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện NQ68/NQ-CP của CP 25/08/2021
914/YT Hướng dẫn thủ tục giải quyết hỗ trợ cho trường hợp F0, F! đã kết thúc cách ly hoặc điều trị COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP 24/08/2021
86/LĐTBXH Về việc đề nghị chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong thực hiện NQ68/NQ-CP 24/08/2021
84/LĐTBXH Về việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP NQ 15/NQ-HĐND 23/08/2021
1524/UBND-LĐTBXH V/v Thực hiện Nghị quyết só 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 17/08/2021
57/2020/QH14 Luật thanh niên 08/07/2021
02/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 24/06/2021
3582/SLĐTBXH-BTXH Về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 16/06/2021
20/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 15/03/2021
1048/SLĐTBXH-PCTNXH Triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng 06/04/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.