xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Sài Đồng ra quân xử lý vị phạm TTĐT, xử lý bán hàng rong

Sáng sớm ngày 24/11/2021, lực lượng quản lý trật tự đô thị phường Sài Đồng tiếp tục ra quận xử lý TTĐT, xử lý bán hàng rong tại các tuyến phố.

Lực lượng quản lý Quản lý TTĐT phường Sài Đồng thực hiện nhiệm vụ kép: Tăng cường công tác xử lý vi phạm TTĐT và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Lực lượng quản lý Quản lý TTĐT phường Sài Đồng thực hiện nhiệm vụ kép: Tăng cường công tác xử lý vi phạm TTĐT và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phường Sài Đồng ra quân TTXDĐT, VSMT, tăng cường công tác giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Từ giữa tháng 6/2021 đến nay, phường Sài Đồng thực hiện nghiêm túc, triệt để giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để phòng chống dịch COVID-19

Cần hoàn thiện việc mở lối rẽ số 85 Sài Đồng

Thực hiện chương trình số 03 - CTr/QU của Quận ủy và Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày 29/12/2020, Đảng ủy phường Sài Đồng đã xây dựng Kế...

Phường Sài Đồng giao ban công tác quản lý đô thị tuần 12 năm 2021

Chiều ngày 26/3/2021 tại trụ sở UBND phường, tổ quản lý đô thị tổ chức giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD tuần 12 trên địa bàn phường.

Phường Sài Đồng họp lấy ý kiến về Phương án thực hiện xây dựng “Phường văn minh đô thị”

Sáng ngày 11/3/2021, UBND phường Sài Đồng họp với trưởng các ban ngành đoàn thể phường để lấy ý kiến về Phương án thực hiện xây dựng “Phường văn minh đô thị”

Phường Sài Đồng kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường

Phường Sài Đồng kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường

Đảm bảo an toàn giao thông, TTĐT, vệ sinh môi trường, trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ra quân cao điểm từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn toàn phường

Kết quả công tác trật tự đô thị tuần 21

Thực hiện chương trình 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tháng 2/2020

Sáng ngày 13/3/2020 UBND phường Sài Đồng tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tháng 2/2020.

Đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường Sài Đồng

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 37

Trong tuần 37, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 36

Trong tuần 36, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 34

Trong tuần 34, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 31

Trong tuần 31, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 27

Trong tuần 27, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 26

Trong tuần 26, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 25

Trong tuần 25, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 24

Trong tuần 24, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 21

Trong tuần 21, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ...